Exlibris.

Sběratel erotického umění doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.

V roce 1973 vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor matematika, zeměpis. V roce 1989 dokončil doktorandské studium pedagogiky na Filosofické fakultě University Karlovy, kde v roce 1990 dosáhl titulu CSc. Habilitace z pedagogiky s titulem Doc. poté dosáhl v roce 2001 na Universitě Palackého v Olomouci.

Oblast svého profesního působení dělí na dvě významné oblasti, a to dějiny pedagogiky, pedagogiku, teorie výchovy a didaktiku. Jeho publikační aktivity však marginálně směřují i do jiných oblastí pedagogiky, z nichž některé mohou být chápány jako kontroverzní. Mimo jiné je autorem knih o sexu a erotice:

J. Obrátil – Komenský sexuální osvěty
Příspěvek k základům sexuální výchovy
Slovník frekventovaných pojmů k rodinné a sexuální výchově (spoluautor)
Toulky historií erotiky a sexu
Z dějin sexu a erotiky

Doc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš, CSc. je také velkým sběratelem erotického umění a vlastníkem velké sbírky erotických ex-libris a hlavně ex libris K. J. Obrátila. Expozice této sbírky byla vystavována na mnoha místech.

https://www.kosmas.cz/autor/13419/kamil-janis

Rolovat nahoru