Freya.

Lucie Šídová - Výkonná ředitelka

Lucie Šídová je výkonná ředitelka, terapeutka, lektorka a koučka společnosti Freya, z.s.. Vystudovala obor Sociální práce a sociální politika na Univerzitě Hradec Králové. Úspěšně ukončila psychoterapeutick výcvik ve skupinové psychoterapii a základní výcvik v metodě biosyntéza, výcvik somatického koučování a krizové intervence. Nyní je frekventantkou druhé části psychoterapeutického výcviku biosyntézy, který se zaměřuje na práci s tělem.

Téměř polovinu svého života se věnovala práci v organizaci Rozkoš bez Rizika, která pomáhá ženám pracujícím v sexbyznysu. Působila tam jako streetworkerka, PR pracovnice, lektorka, projektová manažerka, koordinátorka a v neposlední řadě jako terapeutka a její výkonná ředitelka. Vždy se snažila propagovat a hájit práva těchto žen.

Je spoluautorkou tří publikací – Ze sexbyznysu na trh práce? (2013), Tak tohle ne! Analýza násilí v sexbyznysu a jeho řešení (2016) a Jde to i jinak! Analýza vztahů sexuální práce, zákonů a policie (2016), které jsou zaměřeny na výše zmíněnou tématiku.

Jako projektová manažerka vedla projekt Pomoc obětem sexuálního násilí, který otevřel v České republice téma sexuálního násilí (více o projektu: http://www.in-ius.cz/). Jeho zásadním výstupem byla kniha Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?

Je iniciátorkou projektu Právo na sex, jehož cílem bylo otevřít téma sexuální asistence v České republice a který získal Cenu publika Sozial Marie 2016 (více zde: http://www.sozialmarie.org/)

Působí jako dobrovolná terapeutka v projektu Sociální kliniky, nabízející terapeutické služby lidem, kteří je potřebují.

V současné době také provozuje soukromou terapeutickou praxi v Praze, kde se zabývá vztahy, tématy související se sexualitou, práci s traumatem, osobním rozvojem a dalšími oblastmi.

Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Má bohaté zkušenosti s řízením organizací a metodickým zaváděním nových služeb, proto pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj).

Absolvovala školení k tématu vztahů, sexuality a sexuální asistence u zahraničních lektorů a lektorek organizace InSebe (stáže a školení ve Švýcarsku), dále u organizace SEHP, jež je považována za průkopnici práce v oblasti sexuality ve francouzské části Švýcarska, a u sexuální asistentky Niny de Vries; Nina je jednou z prvních sexuálních asistentek v Německu.

www.freya.live
www.facebook.com/Freya-vzdelavani-poradenstvi

Rolovat nahoru