Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie.

Vedoucí výzkumného pracoviště Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

Foto kredit: Henryk Mrejzek.

Mgr. Kateřina Klapilová Ph.D. je vedoucí výzkumné laboratoře Evoluční sexuologie a psychopatologie na Národním Ústavu Duševního Zdraví a vyučující na Fakultě Humanitních Studií Univerzity Karlovy. Již více než 10 let provádí základní výzkum lidské sexuality a o tomto předmětu také přednáší studentům. Je autorkou nebo spoluautorkou více než 30 odborných textů (převážně zahraničních).

Výzkumně se zabývá například měřením ženské (i mužské) sexuální reakce na videomateriály, erotické texty i řízenou imaginaci; výzkumem sexuálních fantazií; celonárodními výzkumy sexuálního chování; výzkumem vlivu antikoncepce na ženskou sexualitu a fungování partnerství; výzkumem parafilních preferencí (= deviace, poruchy sex. preference); sexualitou osob s psychiatrickým onemocněním. Věnuje se rovněž rozvoji preventivních programů pro nedelikventní osoby s parafilní preferencí. Ph.D. získala v  oboru lékařská psychologie a psychopatologie a je držitelkou certifikátu European Certified Psychosexuologist.

www.sexlabnudz.cz/klapilova
www.facebook.com/sexlabnudz

Rolovat nahoru