Orgasmické portréty.

Fotograf Petr Jedinák

Petr Jedinák neměl v rodině žádného umělce. Jeho předkové přišli do Prahy jako chudí zemědělci a jeho rodiče se stali první generací, která získala vysokoškolský diplom. Jedinákova matka se stala významnou jadernou inženýrkou. Ve jeho 5 letech mu dala jeho první fotoaparát a řekla mu, že jednou bude hvězda.

Jako dětský zázrak Petr už od svých 6 let fotil a vyvolával filmy ve svém domácím studiu. Na střední škole absolvoval 3 letý večerní kurz výtvarné fotografie. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde ve svých 21 letech roce 1984 uspořádal ve vysokoškolském klubu svoji první svoji výstavu.

Petr vytváří černobílé fotografie na dvou odlišných médiích: digitální fotografii a fotografie na skleněné desky (ambrotypie). Nejčastější jeho tvorbou je portrét, lidská postava a akt, zdroj síly jeho fotografií ale spočívá v emocích. Jedinák vyvinul zvláštní styl autentického intimního portrétu, který hraničí s erotikou. Navzdory jeho často šokujícímu výběru subjektů je zpracování fotografií vždy klasické.

Petr Jedinák uvádí tři inspirativní zdroje, které ovlivnily jeho rukopis: Josef Sudek, nestor československé fotografie známý svým mystickým minimalismem; Petr Joel-Witkin, jehož oldskůlové zpracování odráží úmrtnost a úpadek a nejvíce pak možná Nobuoshi Araki – japonská ikona hravé obscénnosti.

Během let 1990 – 2000 vidělo jeho portréty 300 000 předplatitelů týdeníku Reflex. Jeho fotografie byly přetištěny Frankfurtem Allgemeine Zeitungem a New York Times a objevily se  ve více než 20 publikacích v několika zemích.

Výstavy Petra Jedináka získaly značný ohlas a kontroverzi a pravidelně se o nich referuje v médiích v České republice.

Petr je vyhledávaný také jako přednášející. Od roku 1990 působil jako profesor na 3 různých uměleckých oborech v Praze. Je pravidelným lektorem na fotografických konferencích a pořádá své vlastní workshopy. Vyučuje také mokrý proces zpracování fotografií desky na kolodiové desky.

Petr Jedinák byl v roce 2017 zařazen do publikace “100 ikon české fotografie”.

www.jedinak.cz

Rolovat nahoru