Otto M. Urban

kurátor Národní galerie, publicista a pedagog

Kurátor Národní galerie Otto M. Urban se odborně věnuje modernímu a současnému umění, zejména otázkám spojeným s uměním přelomu 19. a 20. století. Studoval na FF UK v Praze, kde v roce 2000 obdržel doktorát z dějin umění. Vedle kurátorských a publikačních aktivit se také věnuje pedagogické činnosti. Od roku 2010 působí na pražské Akademii výtvarných umění, kde v letech 2012–1916 vedl Katedru dějin a teorie umění. Přednášel na University of Texas at Austin, The School of the Art Institute of Chicago nebo na pražské pobočce New York University. V letech 1994–1999 působil v redakci časopisu Umění/ Art (ÚDU AV ČR). V roce 2010 byl kurátorem velmi úspěšného mezinárodního projektu i knižní monografie stejného názvu Decadence Now! Za hranicí krajnosti. V roce 2017 se stal kurátorem Sbírky umění 19. století v Národní galerii Praha.
Rolovat nahoru