Rozkoš bez rizika.

Zakladatelka Hana Malinová

Rozkoš bez rizika, kterou založila Hana Malinová v roce 1992, má čtyři  střediska v Praze, Českých Budějovicích,  Brně a Ostravě. V tomto roce se bude otvírat další v Ústí nad Labem. 9 týmů působí ve 12 krajích ČR. Mají mobilní venericko- gynekologickou ambulanci. každým rokem otestují nejen na HIV více než 3600 osob, léčí stovky pohlavně přenosných infekcí. Kladou důraz na prevenci, tisíce lidí odradili od rizikových sexuálních praktik vysvětlením, jak je důležité se chránit při běžném sexuálním styku  a jak na to jít při méně obvyklých sexuálních praktikách. Je to mobilní profese, ženy a dívky migrují mezi kluby  v ČR i mezi zeměmi. Proto je důležité, vysvětlit vše hned při prvním kontaktu, prvokontaktů máme kolem 50 %. Celkem máme v aktualizované databázi přes  10 000 žen (po třech letech je dáváme do archivu), s některými jsme v pravidelném kontaktu už několik let, jiné  působí v sexbyznysu jen krátce, třeba proto, že zjistí, že to prostě nemůže dělat. Na základě zkušeností z terénu a vlastních výzkumů ovlivňuje R-R legislativu. Spíše než o regulaci usiluje o legalizaci prostituce. Spolupracují s obdobnými organizacemi na Ukrajině a Zimbabwe, kterým za podpory vlády ČR postavili a nechali dopravit obdobnou pojízdnou ambulanci, jakou provozuje R-R. Mají svůj divadelní soubor Rozkoš, kdy vystupují nejen . sexuální pracovnice, ale spolu s nimi i bývalí bezdomovci, kteří přinesli s sebou i kousek gentlemanství (nosí kulisy a kontrabas) a zpracovali i na sobě: začali vonět a našli si práci.

Po roce 1989 došlo nejen v ČR, ale v celé střední Evropě k dramatickému nárůstu lidí pracujících v sex průmyslu. Spolu se šířením zejména intravenózních drog mohlo dojít i k rychlému šíření HIV. Tenkrát mi MUDr. Nina Tůmová z Česko švýcarské zdravotnické společnosti (kterou spolu s dalšími českými lékař ve Švýcarsku založili řekla památnou větu: S drogama nic neuděláte, ale s AIDSem se něco dělat dá. A díky společným aktivitám „drogovek“, gay a dalších organizací se daří šíření HIV značně zpomalit. Přírůstek HIV pozitivní je v přepočtu na počet obyvatel u nás 10, 4 krát menší než na Ukrajině. Mnohé se daří řešit, ale stigma přetrvává: sexuální pracovnice nejsou společností přijímány jako rovnocenní lidé a jsou vytlačováni na okraj společnosti. Postoj k prostituci, resp. K sexuálním pracovnicím  vypovídá o stavu demokracie v zemi. Podle Hany problém spočívá hlavně v mezilidských vztazích, ve vztahu  k sobě a k jiným,  egoismu a nedostatku tolerance.

Spolek ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R), který Hana založila před 27 lety, se věnuje prevenci, diagnostice a léčbě sexuálně přenosných infekcí a snížení negativních sociálních důsledků spojených s provozováním prostituce.  Pomáhá  ženám ze sexbyznysu získat  realistický náhled na jejich situaci a nalézt vlastní řešení skrze terapii, poradenství, aktivní vystupování v divadle a pomoc při hledání zaměstnání. V rámci prevence a osvěty pracuje R-R aktivně i s veřejností.

Cílem Hanina snažení je stabilizace výskytu HIV a  snížení výskytu dalších pohlavně přenosných infekcí, zlepšení postavení sexuálních pracovnic ve společnosti, na jejich pracovištích a v jejich osobních vztazích.  Společně se svými  klientkami-sexuálními pracovnicemi a bezdomovci hledají cestu. Snaží se najít takové cesty, aby po nich mohli a chtěli jít.

Zlepšuje svůj život tím, že zlepšuje život ostatních.  Motivací Hany je totiž najít pro každého místo ve společnosti, nenechat jej  “vyhodit z lodi”.

www.rozkosbezrizika.cz
www.facebook.com/RozkosbezRizikaOfficial

Rolovat nahoru